برخی از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل
مجتمع کاشی میبد

کارفرما: مجتمع کاشی میبد
عنوان پروژه: تعویض و توسعه سیستم توزین دینامیک شارژ اسپری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعویض سیستم توزین دینامیک Sacmi ایتالیا و ارتقا از 8 سیلو به 10 سیلو
تاریخ پروژه: سال ۱۴۰۰
محل پروژه: یزد، میبد
شرکت مهرداد سرام

کارفرما: شرکت مهرداد سرام
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک از 8 سیلو و شارژ مستقیم بالمیل های بچ
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: طراحی، برنامه نویسی و راه اندازی مجدد سیستم توزین دینامیک
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، مهریز
شرکت نوین سرام

کارفرما: شرکت نوین سرام
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک از 8 سیلو و شارژ بالمیل کانتینیوز
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعویض و توسعه سیستم ریماس ترکیه
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، تفت
گروه صنعتی گچبرگ یزد

کارفرما: گروه صنعتی گچبرگ یزد
عنوان پروژه: خط کامل تولید گچبرگ
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعویض و توسعه سیستم خط کامل تولید گچبرگ
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، مهریز