برخی از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل
شرکت کاشی مسعود

کارفرما: شرکت کاشی مسعود
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک و شارژ سیلوها
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸
محل پروژه: یزد
گروه صنعتی گچبرگ یزد

کارفرما: گروه صنعتی گچبرگ یزد
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک ( نوار نقاله توزین )
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی و ساخت
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷
محل پروژه: یزد، شهرک صنعتی مهریز
یکتا گرانول میبد

کارفرما: یکتا گرانول میبد
عنوان پروژه: سنگ شکن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷
محل پروژه: یزد، میبد
کاشی آبان یزد

کارفرما: کاشی آبان یزد
عنوان پروژه: دیزل ژنراتور اضطراری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تغییر و راه اندازی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷
محل پروژه: یزد