برخی از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل
آجر آذرخش

کارفرما: آجر آذرخش
عنوان پروژه: تابلو برق کنترل سیستم سنگ شکن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: قم ، شهرک صنعتی محمود آباد
شایان سرامیک

کارفرما: شایان سرامیک
عنوان پروژه: تابلو برق سیستم سنگ شکن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: میبد
کارخانه فرش کسری

کارفرما: کارخانه فرش کسری
عنوان پروژه: تعمیر دستگاه سیم کشی سرقت شده و راه اندازی مجدد آن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تهیه نقشه، تامین قطعات، سیم کشی مجدد کلیه تجهیزات و راه اندازی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: یزد، زارچ
کاشی نوین سرام یزد

کارفرما: کاشی نوین سرام یزد
عنوان پروژه: تابلو برق قسمت تصفیه و بازیافت آب
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: شهرک صنعتی سفید کوه تفت