برخی از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل
کاشی آبان یزد

کارفرما: کاشی آبان یزد
عنوان پروژه: تابلو کنترل شارژ سيلوهای گرانول و شارژ پــرس ها
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، تغییر، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷
محل پروژه: یزد
مهشویان یزد

کارفرما: مهشویان یزد
عنوان پروژه: خط تولید سیلیکات
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد، شهرک صنعتی ولیعصر
کاشی ناز سرام میبد

کارفرما: کاشی ناز سرام میبد
عنوان پروژه: تابلو برق بازيافت آب Water regain
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد، میبد
درین نخ

کارفرما: درین نخ
عنوان پروژه: تابلو کنترل دستگاه اتوکلاو
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، ویرایش و ترجمه نرم افزار، ترسیم نقشه
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد ، شهرک صنعتی