کاشی مسعود ایران

کارفرما: کاشی مسعود ایران
عنوان پروژه: تابلو برق انتقال خاک از سیلوهای فرمولاسیون به سیلوهای ذخیره
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: یزد - دروازه قرآن
کاشی ستاره یزد

کارفرما: کاشی ستاره یزد
عنوان پروژه: تابلو برق سیستم انتقال کاشی از پرس 1و2 روی یک خط لعاب
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: میبد
کاشی خاطره یزد

کارفرما: کاشی خاطره یزد
عنوان پروژه: تابلو برق سنگ شکن ها و نوارنقاله های شارژ سیلوهای فرمولاسیون
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: شهرک صنعتی سفید کوه تفت
کاشی نوین سرام یزد

کارفرما: کاشی نوین سرام یزد
عنوان پروژه: تابلو برق سیستم توزین و کنترل کوره های دوار فریت سازی
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: شهرک صنعتی سفید کوه تفت