درین نخ

کارفرما: درین نخ
عنوان پروژه: تابلو کنترل دستگاه اتوکلاو
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، ویرایش و ترجمه نرم افزار، ترسیم نقشه
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد ، شهرک صنعتی
کاشی پارمیدا

کارفرما: کاشی پارمیدا
عنوان پروژه: تابلو کنترل سیستم گلیزینگ بالمیل
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: یزد
آجر آذرخش

کارفرما: آجر آذرخش
عنوان پروژه: تابلو برق سیستم ساکشن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: قم ، شهرک صنعتی محمود آباد
آجر آذرخش

کارفرما: آجر آذرخش
عنوان پروژه: تابلو برق کنترل سیستم شارژ پرس
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: قم ، شهرک صنعتی محمود آباد