شرکت صنایع کاشی و سرامیک آیدا سرام

کارفرما: شرکت صنایع کاشی و سرامیک آیدا سرام
عنوان پروژه: سیستم شارژ سیلوهای گرانول
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: خراسان جنوبی، بیرجند