شرکت کاشی مسعود

کارفرما: شرکت کاشی مسعود
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک و شارژ سیلوها
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸
محل پروژه: یزد