یکتا گرانول میبد

کارفرما: یکتا گرانول میبد
عنوان پروژه: سنگ شکن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷
محل پروژه: یزد، میبد