کاشی آبان یزد

کارفرما: کاشی آبان یزد
عنوان پروژه: تابلو کنترل شارژ سيلوهای گرانول و شارژ پــرس ها
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، تغییر، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷
محل پروژه: یزد