کاشی ناز سرام میبد

کارفرما: کاشی ناز سرام میبد
عنوان پروژه: تابلو برق بازيافت آب Water regain
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد، میبد