درین نخ

کارفرما: درین نخ
عنوان پروژه: تابلو کنترل دستگاه اتوکلاو
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، ویرایش و ترجمه نرم افزار، ترسیم نقشه
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد ، شهرک صنعتی