کاشی میلاد یزد

کارفرما: کاشی میلاد یزد
عنوان پروژه: تابلو برق و کنترل سیستم گرمکن قالب پرس
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: شهرک سنگ مهریز