فرش کسری یزد

کارفرما: فرش کسری یزد
عنوان پروژه: تعمیر و راه اندازی دستگاه فرش بافی واندویل VANDEWIELE
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعمیر تجهیزات، سیم کشی مجدد، برنامه ریزی و راه اندازی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۴
محل پروژه: یزد ، اشکذر