کاشی امین میبد

کارفرما: کاشی امین میبد
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ سیلوهای گرانول از اسپری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۳
محل پروژه: میبد