یاس سرام یزد

کارفرما: یاس سرام یزد
عنوان پروژه: تابلو برق فیلتر پرس پساب
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: میبد