صنایع غذایی آرمیتا

کارفرما: صنایع غذایی آرمیتا
عنوان پروژه: تابلو برق دستگاه های اتوکلاو
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: شهرک صنعتی اشکذر