کاشی نوین سرام یزد

کارفرما: کاشی نوین سرام یزد
عنوان پروژه: تابلو برق سیستم توزین و کنترل کوره های دوار فریت سازی
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: شهرک صنعتی سفید کوه تفت