فوم بلوک مهیار کویر

کارفرما: فوم بلوک مهیار کویر
عنوان پروژه: تابلو کنترل و تولید دستگاه بلوکر 6 متری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۰
محل پروژه: جاده حاجی آباد به سمت میبد