کاشی ستاره یزد

کارفرما: کاشی ستاره یزد
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ سیلوهای گرانول از اسپری جدید
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۹
محل پروژه: میبد