فوم بلوک مهیار کویر

کارفرما: فوم بلوک مهیار کویر
عنوان پروژه: تابلو برش فوم
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۹
محل پروژه: جاده حاجی آباد به سمت میبد

مبتنی به پی ال سی لوگو: LOGO! PLC