شرکت فوم سازان

کارفرما: شرکت فوم سازان
عنوان پروژه: تابلو برش فوم
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۶
محل پروژه: یزد

مبتنی به پی ال سی لوگو: LOGO! PLC