درایو و سرو موتور ASDA-B2

انکودر ۱۷ بیت با رزولوشن بالا
زمان شتاب در بی باری از ۳۰۰۰- تا ۳۰۰۰ درو در دقیقه برابر ۱۰ ms
دارای نرم افزار جهت تنظیم پارامترها و مشاهده سیگنالهای داخلی درایو جهت تنظیم بهینه
دارای مد Tuning اتوماتیک و دستی
استفاده ترکیبی از کنترلرهای قدرتمند DSP شرکت TI و FPGA شرکت XILINXجهت کنترل و تولید پالس SVPWM

کاتالوگ deltaB2.pdf

راهنما deltaDELTA_ASDA-B2.pdf