اینورتر دلتا LS600 Series

کنترل برداری ولتاژ و جبران سازی اتوماتیک ولتاژ
دارای ماژول IGBT/High Carrier/توقف سریع در سرعتهای بالا
مناسب جهت کارهای عمومی
جبران گشتاور در دورهای پائین
کارائی ساده برای مصارف ساده.
بسیار پردوام