اینورتر دلتا HES Series

مخصوص ماشینهای تزریق
کاهش دهنده ۵-۱۰ درجه از دمای روغن
کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصد کارکرد روغن در گردش که باعث میگردد حجم تانک روغن تا ۵۰ درصد کاهش یابد
پشتیبانی از ولتاژ انالوگ ۰-۱۰