تعمیر برد الکترونیک دستگاه بافت فرش واندویل Vandewiele

عیب یابی و تعمیر ۲ برد گران قیمت و نایاب مربوط به دستگاه تولید فرش شرکت Vandewiele بلژیک ( پنل کنترل و پردازنده مرکزی )

1101

1102

1103