چند نمونه از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل (بدلیل برخی مسائل از قرار دادن نام و آدرس تمامی پروژه های انجام گرفته معذوریم ...)
صنایع غذایی آرمیتا

کارفرما: صنایع غذایی آرمیتا
عنوان پروژه: تابلو برق دستگاه های اتوکلاو
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: شهرک صنعتی اشکذر
یاس سرام یزد

کارفرما: یاس سرام یزد
عنوان پروژه: تابلو برق فیلتر پرس پساب
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: میبد
کاشی مسعود ایران

کارفرما: کاشی مسعود ایران
عنوان پروژه: تابلو برق انتقال خاک از سیلوهای فرمولاسیون به سیلوهای ذخیره
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: یزد - دروازه قرآن
کاشی ستاره یزد

کارفرما: کاشی ستاره یزد
عنوان پروژه: تابلو برق سیستم انتقال کاشی از پرس 1و2 روی یک خط لعاب
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: میبد