چند نمونه از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل (بدلیل برخی مسائل از قرار دادن نام و آدرس تمامی پروژه های انجام گرفته معذوریم ...)
کاشی نوین سرام یزد

کارفرما: کاشی نوین سرام یزد
عنوان پروژه: تابلو برق قسمت تصفیه و بازیافت آب
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: شهرک صنعتی سفید کوه تفت
کاشی میلاد یزد

کارفرما: کاشی میلاد یزد
عنوان پروژه: تابلو برق قسمت تصفیه و بازیافت آب
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: شهرک سنگ مهریز
کاشی میلاد یزد

کارفرما: کاشی میلاد یزد
عنوان پروژه: تابلو برق و کنترل سیستم گرمکن قالب پرس
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: شهرک سنگ مهریز
فرش کسری یزد

کارفرما: فرش کسری یزد
عنوان پروژه: تعمیر و راه اندازی دستگاه فرش بافی واندویل VANDEWIELE
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعمیر تجهیزات، سیم کشی مجدد، برنامه ریزی و راه اندازی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۴
محل پروژه: یزد ، اشکذر