برخی از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل
مهشویان یزد

کارفرما: مهشویان یزد
عنوان پروژه: خط تولید سیلیکات
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد، شهرک صنعتی ولیعصر
کاشی ناز سرام ميبد

کارفرما: کاشی ناز سرام ميبد
عنوان پروژه: تابلو برق بازيافت آب Water regain
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد، میبد
درین نخ

کارفرما: درین نخ
عنوان پروژه: تابلو کنترل دستگاه اتوکلاو
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، ویرایش و ترجمه نرم افزار، ترسیم نقشه
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد ، شهرک صنعتی
کاشی پارمیدا

کارفرما: کاشی پارمیدا
عنوان پروژه: تابلو کنترل سیستم گلیزینگ بالمیل
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: یزد