چند نمونه از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل (بدلیل برخی مسائل از قرار دادن نام و آدرس تمامی پروژه های انجام گرفته معذوریم ...)
شرکت فوم سازان

کارفرما: شرکت فوم سازان
عنوان پروژه: تابلو برش فوم
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۷
محل پروژه: یزد

CNC مبتنی به کامپیوتر شخصی

شرکت فوم سازان

کارفرما: شرکت فوم سازان
عنوان پروژه: تابلو برش فوم
مجری: کیا کنترل مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۶
محل پروژه: یزد

مبتنی به پی ال سی لوگو: LOGO! PLC