راه اندازی مجدد خط تولیدی که کلیه کابل کشی و سیم بندی آن به سرقت رفته بود

سرقت سیم و کابل برق از سالهای گذشته تاکنون همواره یکی از مشکلات کلان صنعت برق بوده و در سال های گذشته بدلیل افزایش چشمگیر قیمت مس و آلومینیوم افزایش نیز یافته است. کابل دزدی از سامانه انتقال و توزیع برق تا واحد های صنعتی و منازل مسکونی، هزینه های هنگفتی را برای شرکت برق و واحد های صنعتی و مردم عادی داشته است. حتی خطوط گرم ( برق دار ) اداره انتقال و توزیع برق نیز از این قاعده مستثنی ...