ترانس ct چیست ؟ + آموزش نصب

ترانس ct چیست؟

ct ها یک نوع مکمل امپرمتر هستند که وظیفه اندازه گیری جریان را بر عهده دارند تا در تابلو برق صنعتی روی درب تابلو برق جریان به وسیله آمپر متر به خوبی نمایش داده شود